Hoe wordt outplacement geregeld?

Ontslag is voor alle betrokken partijen een lastig proces, daarom is het belangrijk dat het outplacement traject zowel voor de werkgever als de werknemer goed verloopt. De meeste outplacement programma’s hebben dezelfde vaste onderwerpen; opvang en psychologische ondersteuning om het trauma van het ontslag te verwerken, bepalen in welke branche naar werk gezocht wordt en wat de competenties van de ontslagen werknemer zijn, verkennen van de arbeidsmarkt, leren van specifieke technieken om te solliciteren, een blijvende ondersteuning tijdens het zoeken, advies bij het onderhandelen van een nieuw contract en er wordt er ook contact gehouden als de werknemer begint op zijn of haar nieuwe werkplek.

Omdat dit een intensief traject is dat om veel specialistische kennis vraagt, moet je bekwame mensen hebben om de Outplacement in goede banen te leiden. Grote bedrijven hebben soms zelf de juiste kennis en kunde in huis, maar veel andere bedrijven hebben zelden of nooit met outplacement te maken. Omdat het traject wel goed moet verlopen, kan een bedrijf er dan voor kiezen om een outplacement bureau in de arm te nemen. Deze bureaus hebben ervaring met alle aspecten van outplacement, waardoor het ontslag voor de werknemer en de werkgever een minder ingrijpende gebeurtenis wordt.

Outplacement op de nieuwe manier!

Outplacement is het professioneel begeleiden van mensen die al dan niet gedwongen zijn hun loopbaan ergens anders te vervolgen.  De nieuwe manier van outplacement combineert traditionele persoonlijke begeleiding met de mogelijkheden van het internet.

Social Media Doordat internet steeds populairder wordt dienen outplacementbureaus zich ook aan te passen aan deze tijd. Je moet tegenwoordig wel op het internet gaan om werk te vinden en om zelf gevonden te worden. Steeds meer van belang worden dus sociale media, blogs en ga zo maar door. Deze nieuwe tools maken het gebruik van internet anders en daar dient dan ook zeker aandacht aan te worden besteed. Door internet is de arbeidsmarkt namelijk steeds transparanter, voor beide partijen: de werkzoekenden en werkgevers.

De nieuwe werkwijze van outplacementbureaus behelst dus vooral het zorgen voor het benutten van de kansen op het internet. Kandidaten kunnen dus zelf hun omgeving op het internet bexefnvloeden en op die manier blijft er voor de outplacementbureaus meer tijd over om hen persoonlijk te begeleiden.  Op het internet kun je je eigen identiteit naar voren laten komen en interactief met bedrijven omgaan. Dit is dan ook aan de kandidaten de taak. Het benutten van social media kan het netwerk vergoten en positioneert de kandidaat in de arbeidsmarkt op korte én lange termijn. Personal Branding is hierbij het sleutelwoord.

Een op drie ambtenaren vreest ontslag

Onzeker Ongeveer een derde van de ambtenaren is bang zijn of haar baan te verliezen. Vooral de ambtenaren die werken bij een zelfstandig bestuursorgaan zijn bang, de helft hiervan houd er rekening mee binnenkort ontslagen te worden.

Deze resultaten komen uit een onderzoek die Public Mission heeft uitgevoerd in samenwerking met het opleidingsinstituut ROI. Ook de sfeer op het werk wordt op deze manier slecht en de verwachting dat de taken en verantwoordelijkheden van de ambtenaren gaan veranderen zorgt voor onrust.

Doordat het kabinet van Rutte ongeveer x806.5 miljard wilt gaan bezuinigen in de publieke sector is de onrust versterkt. Minister Donner geeft aan te begrijpen dat deze bezuiniging onrust met zich meebrengt, het is immers onduidelijk war de klappen gaan vallen. Niet alleen in het belang van ambtenaren dient er zo snel mogelijk duidelijkheid te komen maar ook de overheid als werkgever dient duidelijkheid te worden verschaft.

Indien er in een bedrijf of instantie veel onrust heerst kan dit er toe leiden dat er uiteindelijk meer mensen ontslag nemen dan dat er uiteindelijk weg zouden moeten. Indien er met ontslag wordt bedreigd heb je vaak recht op outplacement. Dit is een goede begeleiding bij het zoeken naar een nieuwe baan of andere carrièrekansen.

Protest van interim-ambtenaren tegen ontslag

Het ministerie van EL&I wil tijdelijke medewerkers van AgentschapNL (AgNL) bij een reorganisatie op straat zetten. De interim-ambtenaren protesteren tegen het ontslag waarbij het ministerie de medewerkers zonder sociaal plan op straat wil zetten.
De medewerkers zijn niet direct bij AgNL in dienst, ze werkten namelijk via het payrollbedrijf CapitalP. De vakbond vindt echter wel dat AgNL voor de ingehuurde krachten dezelfde verantwoordelijkheid heeft als voor de andere werknemers van het ministerie.
Er moeten de aankomende tijd veel bezuinigingen moeten worden doorgevoerd bij AgNL. Tot en met 2014 zullen alle tijdelijke krachten moeten worden ontslagen. Het is voor de vakbond onacceptabel als deze krachten worden ontslagen zonder goede afvloeiingsregeling met omscholing, outplacement en ontslagvergoeding zoals dat normaal gesproken bij ambtenaren gedaan wordt. Volgens de vakbondsbestuurder horen de tijdelijke krachten gewoon bij de organisatie.

Dit is volgens de vakbond FNV Bondgenoten een unieke actie. Eerder kwamen interim-ambtenaren niet voor hun rechten op.

Hogere outplacementactiviteit in Belgie dankzij Opel en Carrefour

In ons zuiderbuurland is de activiteit in de outplacementsector in het afgelopen jaar flink toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van de sectorfederatie van de rekruteringsbedrijven Federgon. Afgelopen jaar namen 17.749 mensen aan outplacement-begeleidingsprojecten deel. Dat is in verhouding met het voorgaande jaar een stijging van veertien procent. Volgens Federgon is deze stijging volledig te wijten aan de 7.042 procedures die na een collectief ontslag met verplichte tewerkstellingscel werden Opelopgesteld. Hierbij zien  we een stijging met ruim zevenenvijftig procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze groei is volgens Federgon grotendeels te wijten aan de collectieve ontslagen bij de Antwerpse vestiging van autobedrijf Opel en bij het Belgische filiaal van Franse retailketen Carrefour. In de individuele outplacement activiteit daarentegen zag Belgie een sterke daling.

10.000 euro boete bij schending relatiebeding via Linkedin na ontslag

10.000 euro boete bij schending relatiebeding via Linkedin na ontslag
5 April 2011
By outplacementbureau on 11:46 | 10.000 euro boete bij schending relatiebeding via Linkedin na ontslag | 0

Een ex-werknemer van een softwarebedrijf kreeg een boete van 10.000 euro opgelegd van zijn ex-werkgever omdat hij een relatie van zijn vorige werkgever had toegevoegd aan zijn LinkedIn-netwerk.
De sales director van het softwarebedrijf was bij het ontslag bij zijn werknemer tot een relatiebeding overeengekomen. De ex-werknemer mocht een jaar lang geen contact hebben of onderhouden met Linkedin genoemde relaties van het bedrijf.
In het beding stond vermeld dat bij overtreding van dit beding een direct opeisbare boete van 10.000 euro betaald zou moeten worden.
Toen de werknemer kort na zijn ontslag bij een concurrerende onderneming in dienst trad ontstonden er  heftige discussies tussen de werknemer en voormalige werkgever over het schenden van het relatiebeding.  Dit ging o.a. over  een aanmelding van linked-in van de werknemer met een zakenrelatie. De ex-werkgever had het profiel van de werknemer op LinkedIn uitgeprint waarop de volgende tekst stond:

‘[naam relatie] is now connected to [naam werknemer] 32 minutes ago’

In de rechtszaak kreeg de rechter de vraag in hoeverre dit contact als overtreding van het relatiebeding moest worden uitgelegd. Hier was volgens de rechter in Arnhem geen twijfel over mogelijk. De werknemer had met deze actie het eerste contact met de betreffende relatie gezocht waarmee het relatiebeding werd geschonden. Daarop volgde het betalen van de contractuele boete van x8010.000.

Motivatie op de werkvloer

In de economische crisis is er een hoop veranderd en de motivatie van werknemers is vaak onzichtbaar veranderd. Veel ontslagen creëert een hoop onzekerheid en de motivatie kan daardoor behoorlijk afnemen. Toch zijn er mogelijkheden om de motivatie en prestaties van werknemers te doen veranderen en daarbij te verhogen.

Maslow Het belangrijkste model welke gebruikt wordt  bij het bepalen van motivatie binnen een organisatie is de piramide van Maslow. Dor de economische malaise wordt de aandacht nu meer en meer verplaatst naar de tweede trede van deze behoeftehiërarchie: zekerheid en veiligheid. Door middel van dit model wordt duidelijk dat werknemers vooral behoefte hier aan hebben.

Het probleem is echter dat motivatie onder druk staat, de onderheid maakt mensen passief en dit gaat ten koste van de groep. Wederzijdse steun, samenwerkingen en bescherming zorgt er voor dat motivatie hoog blijft.  Zonzekerheid over de toekomst is een bron van stress en kan er voor zorgen dat de groep uit evenwicht geraakt.

Dat iemand in de groep ontslagen wordt geeft een negatief beeld, elkaar steunen is het belangrijkste voor motivatie en als er iemand wordt ontslagen lijkt het alsof de hoop voor de groep wordt opgegeven. Achterblijvers kunnen op deze manier in een negatieve spiraal komen waarin zij elkaar ook weer allemaal meeslepen.

Negatieve gevolgen bij ontslag kunnen ook beperkt worden door de achterblijvers duidelijk te maken dat degene echt om noodzakelijke redenen ontslagen is en het overleven van de organisatie op het spel stond maar dat het allemaal goed zal komen door hulp van de achterblijvers. Communiceren is hierbij dus het sleutelwoord.

Meldingsplicht bij gedwongen ontslag uitgebreider

Ministerraad De Ministerraad heeft, naar aanleiding van een voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ingestemd met een plan om de meldingsplicht bij gedwongen ontslag uit te breiden. Als gevolg van deze wijziging op de Wet melding collectief ontslag zal een werkgever verplicht worden bij een ontslag van twintig of meer werknemers een melding te maken bij de belanghebbende vakbonden. Het maakt hierbij niet uit welke ontslagprocedure men hier voor kiest.

Op dit moment geldt  de meldingsplicht alleen als er een arbeidsovereenkomst via de kantonrechter of het UWV wordt beëindigd. Als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met wederzijds goedvinden valt ook dat straks onder de meldingsplicht. Het wetsvoorstel dient nu nog goedgekeurd te worden door de Raad van State en de precieze tekst van het voorstel wordt pas openbaar als deze wordt ingediend bij de Tweede Kamer.

Tips voor je Curriculum Vitae

Je CV (Curriculum Vitae) is een van de belangrijkste reden voor een werkgever om iemand uit te nodigen voor een gesprek. Daarom is het ook zo belangrijk om je CV goed op orde te hebben.   Hier wat tips voor als je je CV gaat maken:

Wees realistisch, verzin geen dingen maar zorg er wel voor dat je jezelf verkoopt. Natuurlijk moet je geen dingen op je CV gaan zetten die je eigenlijk niet echt, of zelfs helemaal niet onder de knie hebt. Je mag wel je vorige functies of eventueel je kennis wat mooier maken dan het eigenlijk is. Maar lieg nooit, dit komt altijd uit en hier heb je alleen jezelf mee.

Curriculum Vitae Noem relevante punten. Sommige baantjes die je misschien had toen je 14 was zijn vaak niet meer relevant als je wat ouder bent. Laat deze weg of ga hier verder niet te veel op in. Houdt er hierbij vooral rekening mee dat de werkgever op zoek is naar iemand die bij de vacature past. Als je je CV in chronologische volgorde zet kun je het beste de laatste werkgever bovenaan zetten en je eerste werkgever onderaan. Je laatste werkgever is meestal toch het relevantste. Noem bij je vorige banen altijd een referentie. Zorg er hierbij dan ook voor dat je oude werkgever weet dat jij hem/haar als referentie op hebt gegeven.

Laat, als je je CV eenmaal opgesteld hebt, je CV lezen door iemand die je kent. Deze kan beoordelen of het CV ook omschrijft wie jij bent. Op lange termijn heb je hier meer aan dan dat je jezelf anders beschreven hebt dan je eigenlijk bent. Dit waren enkele tips, binnenkort zullen er meer volgen!

Een Gouden Handdruk

Gouden handdruk Een Gouden Handdruk is een soort van schadevergoeding  voor een werknemer die ontslagen is. Het is een teken van waardering van de loyaliteit, gederfde inkomsten en een gemis aan pensioenopbouw. Een  ontslagvergoeding is hetzelfde als een Gouden Handdruk. Een gouden handdruk ontvangen is niet erg prettig maar er is vaak toch veel geld mee gemoeid. De hoogte van een Gouden Handdruk varieert per persoon en per situatie, het is afhankelijk ban leeftijd, het aantal dienstjaren, en het salaris.

Om maximaal voordeel te krijgen uit deze situatie is het raadzaam een outplacementbureau in te schakelen bij de afwikkeling. Deze heeft verstand van arbeidsrecht en kan u helpen het leven hierna weer opnieuw in te richten. Wanneer de hoogte van de Gouden Handdruk bekend is, is het raadzaam te gaan kijken hoe u dit geld kunt besteden en wat voor druk er is om een eventuele nieuwe baan te zoeken. De wetgeving bied u verschillende mogelijkheden om uw ontslagvergoeding aan te wenden en het is dan ook een must om te rade te gaan bij een expert op dit gebied.