Waarom moet je als werkgever kiezen voor een uitzendbureau?

Een uitzendbureau specifiek op Bouw & Techniek gericht dat behalve dat ook nog samenwerkt met het opleidingsinstituut Bouwmensen, het is de perfecte combinatie die al ontelbare keren tot de ideale match leidde. Voor jou als werkgever een bron van goed opgeleide en professionele medewerkers, voor onze uitzendkrachten unieke ervaringen.

Een aanpak op maat van jouw bedrijf

Als werkgever in de bouw, heb je vaak diverse projecten lopen die elk hun eigen vakmannen vragen. Beroep doen op Vakmasters Terneuzen, is beroep doen op precies die mensen die je op dat moment voor dat project nodig hebt.

Als dynamisch uitzendbureau bieden wij iedere bouwprofessional alle kansen, en dit zowel op vlak van het inzetten in boeiende projecten als in het opleiden en bijscholen. Niet alleen is dit voor onze uitzendkrachten de manier om hun skills aan te scherpen en zich verder te specialiseren, het zorgt er ook voor dat jij als werkgever kan rekenen op echte vakmannen met passie voor de bouw. Jonge en startende uitzendkrachten kunnen bij ons alle opleidingen volgen om zich alle kennis en vaardigheden aan te meten, ervaren uitzendkrachten worden aangemoedigd om door bijkomende opleiding nog net dat stapje verder te gaan.

Tijdens een eerste gesprek wordt steeds gepeild naar de behoeften en noden van jouw bedrijf en van het project waarvoor je de inzet van uitzendkrachten wenst. Van hieruit gaan wij op zoek naar de kandidaten die het best aan die behoeftebepaling voldoen en die een echte meerwaarde voor jouw bedrijf kunnen en zullen betekenen. Open en heldere communicatie in een informele sfeer staat steeds centraal in de aanpak van Vakmasters Terneuzen. De werkgever wordt steeds nauw betrokken bij de selectie, er is op geregelde tijdstippen overleg om te peilen naar de tevredenheid en er zijn geen kleine lettertjes in onze contracten. Onze uitzendkrachten worden steeds volgens de geldende CAO’s betaald en kunnen rekenen op goede begeleiding en coaching.Ook voor jouw bedrijf heeft Vakmasters Terneuzen precies de professionals die jij zoekt. Samen maken we van elk project een succesverhaal. We vertellen je er graag meer over tijdens onze kennismaking.

Is een vaste contract via een uitzendbureau mogelijk?

Een vaste baan, vinden de meeste mensen nu eenmaal het beste. Daar zijn veel redenen voor. Een vast inkomen voor een lange tijd is een van die redenen waarom mensen graag een vaste baan willen. Die zekerheid is prettig. Maar is dat ook mogelijk wanneer je te werk gaat als uitzendkracht? Wij vertellen je daar graag meer over.

Een vaste baan; wat betekent dat precies?

Veel mensen willen graag een vast contract. Maar wat mensen een vast contract vinden is vaak perceptie. Sommige vinden een jaar contract al een vast contract andere vinden een contract voor onbepaalde tijd weer een vast contract. 

Welke contracten kun je allemaal krijgen?

In de eerste 2 kan je maximaal 3 contracten krijgen. Meestal krijg je eerst een half jaar tot jaar contract. Langere contracten worden er vaak niet meer gegeven. Na die twee jaar is de werkgever verplicht je te laten gaan of je een contract aan te bieden voor onbepaalde tijd.Wil je weg en je contract is nog niet afgelopen? Dat is mogelijk met een maand opzegtermijn. Jij hebt dan de tijd om een nieuwe baan te vinden en de werkgever voor een nieuwe werknemer. 


Een werkgever kan kiezen om jou een contract aan te bieden. Maar kan er ook voor kiezen om het te laten verlopen via een uitzendbureau. Je hebt dan grotendeels dezelfde rechten als een contract direct wordt aangeboden door werkgever. Je hebt hetzelfde salaris, toelagen en onkostenvergoedingen. Terwijl organisatie vaak een half jaar tot jaarcontract aanbieden aan nieuwe werknemers. Kunnen daarentegen uitzendbureaus veel langere contracten aanbieden. 

Werken via een uitzendbureau

Ga je via een uitzendbureau werken, dan zijn er dus veel mogelijkheden om voor een lange tijd ergens te werken en geeft dit juist ook financiële zekerheid. Tegenwoordig  zijn veel vacatures bij uitzendbureaus zoals: Vakmasters Terneuzen ( gespecialiseerd in de bouw- en technieksector) voor een lange periode of in een vast dienstverband. Je kunt ook eerst via het uitzendbureau werken bij de organisatie. bevalt de organisatie dan kan je er ook nog voor kiezen om niet meer voor het uitzendbureau te werk te gaan, maar volledig bij de desbetreffende organisatie. 

Komen uitzendkrachten ook in aanmerking voor een hypotheek op een huis?

Een hypotheek aanvragen gaat via de bank. Zij verschaffen jou alleen lening als je kunt aantonen dat je die terug kunt betalen en dus een vast inkomen hebt. Werk je al voor een langere tijd voor een uitzendbureau. Dan is dat ook geen geldig bewijs en kan je in aanmerking komen voor het nemen van een hypotheek. 

Ontslagbrief ontvangen?

Wanneer je van je werkgever een ontslagbrief ontvangt moet er een goede gegronde reden voor het ontslag zijn. Je kunt namelijk niet zo maar ontslagen worden. Er zijn verschillende manieren waarop je ontslagen kan worden. Je kunt een ontslagbrief ontvangen in de vorm van een vaststellingsovereenkomst, ontslag op staande voet, een ontbindingsverzoek of in de vorm van een ontslagvergunning

Ontslag op staande brief

Wanneer u een ontslagbrief ontvangt waarin staat dat u  op staande voet wordt ontslagen, kunt u het beste direct naar een ontslag advocaat of -jurist gaan. Een kantonrechter accepteert namelijk nooit zo maar ontslag op staande voet. Wanneer je je kansen op een ww-uitkering wilt blijven behouden is het noodzakelijk om dit ontslag zo snel mogelijk aan te vechten. Wacht dus niet te lang bij het inschakelen van rechtshulp, want als je min of meer zwijgend met uw ontslag instemt, dan heb je dus ook geen recht op een ww-uitkering. Bij veel gevallen waar mensen zonder ontslaghulp zelf de procedure aangaan gaat het mis, omdat er ook emoties in het spel komen kijken, waardoor je al snel verkeerde uitlatingen doet.

Vaststelingsovereenkomst

Je kunt van je werkgever ook een ontslagbrief krijgen in de vorm van een vaststellingsovereenkomst. Hierbij is de werkgever afhankelijk  van jou en of je met het ontslag wilt instemmen. Je bent in dit geval niet verplicht om de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen. Voordat je gaat tekenen, moeten er veel zaken ondertekend worden. Hierbij kun je denken aan het veilig stellen van je WW-rechten, of je een ontslagvergoeding ontvangt en hoe je kansen op ander werk zijn.

 

 

Bijscholing

Bij een outplacement traject wordt er vaak een outplacementbureau ingeschakeld om een personeelslid te helpen om een andere baan te vinden. Als de desbetreffende persoon een nieuwe baan zoekt in een andere sector of misschien tekort komt in vaardigheden, kan het zijn dat het outplacementbureau een handje helpt met de bijscholing. Zij zoeken dan een geschikte opleiding die de werknemer kan helpen bij het vinden van een baan. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een systeembeheerder of een netwerkbeheerder bij een accountantskantoor niet meer geschikt is voor de functie en er wordt gezocht naar een andere functie door het outplacementbureau. De systeembeheerder kan bijvoorbeeld opgeleid zijn om met bepaalde systemen te werken. Als hij dan bij een ander bedrijf met een ander systeem moet werken is het verstandig om een IT Cursus te volgen om de kennis wat bij te spijkeren. Deze opleidingen kan men in opleidingscentra doen, maar de opleidingen zijn ook online te volgen zoals bij icttrainingen.nl bijvoorbeeld.

Arbodienst

Een bedrijf of een werkgever kan een arbodienst in dienst nemen om te helpen bij het opstellen en uitvoeren van arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid.

De arbodienst beschikt over een dusdanige specifieke deskundigheid betreffende de wettelijke arboverplichtingen die een werkgever meestal niet heeft.De arbodienst neemt taken van de werkgever en geeft advies op het gebied van:

-verzuimbegeleiding

-arbeidsomstandigheden

-reintegratiebegeleiding

-risico-inventarisatie en -evaluatie

Het inhuren van een arbodienst is niet wettelijk verplicht, arbodiensten hebben ook geen relatie met de Nederlandse overheid en zijn commerciële bedrijven.

Waarom een outplacementbureau inschakelen?

Niet alleen is het voor een werknemer een nare ervaring om ontslagen te worden, ook voor een werkgever is het een heftig traject. Je ontslaat je werknemers immers niet zomaar, maar wilt ze wel begeleiden naar een nieuwe functie buiten het bedrijf. Om werkgevers te ondersteunen kan er een outplacementbureau ingeschakeld worden bij een (dreigend) ontslag. Op deze wijze verlopen alle aspecten van de outplacement voor zowel de werkgever als de werknemer volgens het boekje. De ontslagen werknemer komt in een situatie terecht die voor hem of haar helemaal nieuw is, en daarom is het des te fijner om met bekwame professionals samen te werken die op een dagelijkse basis te maken hebben met alles wat bij een ontslag komt kijken.

Een outplacementbureau heeft een uitgebreid takenpakket; van psychische begeleiding tot hulp bij het solliciteren en het afhandelen van de administratie die komt kijken bij een ontslag en outplacement. Niet alleen vanuit het oogpunt van de ontslagen werknemer, maar de werkgever wordt ook ondersteund. Dat is dan ook dé reden om een outplacementbureau in te schakelen. Administratief ligt duidelijk vast hoe je een ontslag af moet handelen, maar hoe ga je als werkgever om met een gekwetste of boze werknemer?

Waarom een outplacementbureau inschakelen?

Niet alleen is het voor een werknemer een nare ervaring om ontslagen te worden, ook voor een werkgever is het een heftig traject. Je ontslaat je werknemers immers niet zomaar, maar wilt ze wel begeleiden naar een nieuwe functie buiten het bedrijf. Om werkgevers te ondersteunen kan er een outplacementbureau ingeschakeld worden bij een (dreigend) ontslag. Op deze wijze verlopen alle aspecten van de outplacement voor zowel de werkgever als de werknemer volgens het boekje. De ontslagen werknemer komt in een situatie terecht die voor hem of haar helemaal nieuw is, en daarom is het des te fijner om met bekwame professionals samen te werken die op een dagelijkse basis te maken hebben met alles wat bij een ontslag komt kijken.

Een outplacementbureau heeft een uitgebreid takenpakket; van psychische begeleiding tot hulp bij het solliciteren en het afhandelen van de administratie die komt kijken bij een ontslag en outplacement. Niet alleen vanuit het oogpunt van de ontslagen werknemer, maar de werkgever wordt ook ondersteund. Dat is dan ook dé reden om een outplacementbureau in te schakelen. Administratief ligt duidelijk vast hoe je een ontslag af moet handelen, maar hoe ga je als werkgever om met een gekwetste of boze werknemer?

Wat is outplacement nu precies?

Outplacement In Nederland zijn de rechten van werknemers goed beschermd. Je kunt nooit zomaar je baan kwijtraken en als je wel ontslagen wordt, heb je onder veel omstandigheden recht op outplacement. Dit houdt in dat je huidige werkgever je actief gaat helpen bij het verwerken van je ontslag en het vinden van een nieuwe baan.

De psychische kanten van outplacement

Ontslagen worden kan traumatisch zijn. Je werkt al jaren voor dezelfde baas, je bent gewend aan je vaste contract en nu moet je opeens weer de arbeidsmarkt op en bedenken op wat voor functies je wilt solliciteren. Dit heeft vaak een heftige psychische impact en bij een outplacement wordt ook hier rekening mee gehouden. Je krijgt begeleiding en je leert wat je sterke punten zijn en in wat voor soort functie jij je goed voelt.

Voordelen van outplacement

Het is niet leuk om ontslagen te worden. Maar als de outplacement goed geregeld wordt kun je er zelfs op vooruit gaan! Je wordt immers niet zomaar aan je lot overgelaten. Tijdens het traject verken je de hele arbeidsmarkt en zo kan het zijn dat je in een compleet andere branche terecht komt, waar je veel beter functioneert dan bij je oude baan.

Hoe wordt outplacement geregeld?

Ontslag is voor alle betrokken partijen een lastig proces, daarom is het belangrijk dat het outplacement traject zowel voor de werkgever als de werknemer goed verloopt. De meeste outplacement programma’s hebben dezelfde vaste onderwerpen; opvang en psychologische ondersteuning om het trauma van het ontslag te verwerken, bepalen in welke branche naar werk gezocht wordt en wat de competenties van de ontslagen werknemer zijn, verkennen van de arbeidsmarkt, leren van specifieke technieken om te solliciteren, een blijvende ondersteuning tijdens het zoeken, advies bij het onderhandelen van een nieuw contract en er wordt er ook contact gehouden als de werknemer begint op zijn of haar nieuwe werkplek.

Omdat dit een intensief traject is dat om veel specialistische kennis vraagt, moet je bekwame mensen hebben om de Outplacement in goede banen te leiden. Grote bedrijven hebben soms zelf de juiste kennis en kunde in huis, maar veel andere bedrijven hebben zelden of nooit met outplacement te maken. Omdat het traject wel goed moet verlopen, kan een bedrijf er dan voor kiezen om een outplacement bureau in de arm te nemen. Deze bureaus hebben ervaring met alle aspecten van outplacement, waardoor het ontslag voor de werknemer en de werkgever een minder ingrijpende gebeurtenis wordt.

Outplacement op de nieuwe manier!

Outplacement is het professioneel begeleiden van mensen die al dan niet gedwongen zijn hun loopbaan ergens anders te vervolgen.  De nieuwe manier van outplacement combineert traditionele persoonlijke begeleiding met de mogelijkheden van het internet.

Social Media Doordat internet steeds populairder wordt dienen outplacementbureaus zich ook aan te passen aan deze tijd. Je moet tegenwoordig wel op het internet gaan om werk te vinden en om zelf gevonden te worden. Steeds meer van belang worden dus sociale media, blogs en ga zo maar door. Deze nieuwe tools maken het gebruik van internet anders en daar dient dan ook zeker aandacht aan te worden besteed. Door internet is de arbeidsmarkt namelijk steeds transparanter, voor beide partijen: de werkzoekenden en werkgevers.

De nieuwe werkwijze van outplacementbureaus behelst dus vooral het zorgen voor het benutten van de kansen op het internet. Kandidaten kunnen dus zelf hun omgeving op het internet bexefnvloeden en op die manier blijft er voor de outplacementbureaus meer tijd over om hen persoonlijk te begeleiden.  Op het internet kun je je eigen identiteit naar voren laten komen en interactief met bedrijven omgaan. Dit is dan ook aan de kandidaten de taak. Het benutten van social media kan het netwerk vergoten en positioneert de kandidaat in de arbeidsmarkt op korte én lange termijn. Personal Branding is hierbij het sleutelwoord.